Thiết bị đèn UV Dịch Vụ Chẩn Đoán Sửa Chữa Máy In Offset Heidelberg trên Hệ Điều Hành Sherlock Heidelberg_Speedmaster_SM__72 Heidelberg_Speedmaster_SM Heidelberg_Speedmaster_SM__72 lf700 nilpeter f200 c Heidelberg_Speedmaster_SM

DỊCH VỤ GIA CÔNG SAU IN

  • Chia cuộn giấy lớn thành nhiều giấy cuộn nhỏ dành cho in Flexo,
  • Tách cuộn giấy, ghép cuộn giấy, xả giấy thành dạng cuộn nhỏ

KHỔ GIẤY TỐI ĐA : 100CM

  • Giá gia công (khổ chia không nhỏ hơn 15cm) : 900đ/kg (Số Lượng tối thiểu : 500 kg)
  • Giá gia công (khổ chia không nhỏ hơn 15cm) :: 700đ/kg (Số Lượng : >1000 kg)
  • Giá gia công (khổ chia không nhỏ hơn 15cm) :: 500đ/kg (Số Lượng : >5000 kg)

Khổ chia nhỏ hơn 15cm, vui lòng liên hệ để báo giá tốt nhất