Thiết bị đèn UV Dịch Vụ Chẩn Đoán Sửa Chữa Máy In Offset Heidelberg trên Hệ Điều Hành Sherlock Heidelberg_Speedmaster_SM__72 Heidelberg_Speedmaster_SM Heidelberg_Speedmaster_SM__72 lf700 nilpeter f200 c Heidelberg_Speedmaster_SM

Máy In Offset 2 màu HEIDELBERG MO65

KHỔ GIẤY TỐI ĐA : 65X46CM

  1. Giá in gia công·< 2.000tờ in 1 mặt : 300.000đ / kẽm / màu
  2. Giá in gia công·< 4.000tờ in 1 mặt : 350.000đ / kẽm / màu
  3. Giá in gia công·> 4.000tờ in 1 mặt : 45đ / màu
  4. Giá in gia công·> 6.000tờ in 1 mặt : 40đ / màu
  5. Giá in gia công·> 8.000tờ in 1 mặt : 35đ / màu
  • (Giá bao gồm - Ghi kẽm CTP - In offset)
  • (Giá in tờ 2 mặt = giá in tờ 1 mặt x 2)
  • (Giá in này theo độ phủ mực tram thông thường)
  • (Giá in phủ nền opla phụ thu từ 20 - 100%)