Thiết bị đèn UV Dịch Vụ Chẩn Đoán Sửa Chữa Máy In Offset Heidelberg trên Hệ Điều Hành Sherlock Heidelberg_Speedmaster_SM__72 Heidelberg_Speedmaster_SM Heidelberg_Speedmaster_SM__72 lf700 nilpeter f200 c Heidelberg_Speedmaster_SM

DỊCH VỤ GIA CÔNG BỀ MẶT GIẤY

DỊCH VỤ GIA CÔNG BỀ MẶT GIẤY 

 - Ghép đùn PE 
- Tráng phủ “barrier-coating”
 - Tráng phủ “silicone”